Gå til sideindhold

SSP-Ungeteam

 
 

Teamet arbejder med forebyggende og trivselsfremmende tiltag for børn og unge, i hele Vesthimmerlands Kommune, i alderen 6-18 år.

Målgruppe:

Børn og unge med begyndende uhensigtsmæssig/risiko adfærd.

Børn og unge der mistrives. 

 

Teamets indsatsområde:

At arbejde med tidlig trivselsfremmende tiltag på børne og ungeområdet. 

Igangsætte en tidlig indsats for kriminalitetstruede unge, både gruppe og individorienteret. 

Igangsætte aktiviteter eller opstarte lokalt i kommunen, alt efter behov. 

Sikre oplysning og undervisning i klasserne. 

For SSP-samarbejdet, at opbygge, anvende og vedligeholde lokale netværk, der har kriminalpræventiv indvirkning på børn og unges dagligdag.

  

Du kan bruge Ungeteamet til:

Trivselstiltag i skolen. 

Konfliktmægling i enkelt og gruppe sager - eks. i skolen, i hjemmet og i fritiden. 

At indgå i et socialpædagogisk forløb med børn/unge og dets familier, så snart der er mistanke om mistrivsel eller begyndende "problem adfærd"

  

Hjælp og rådgivning:

Hvis du er bekymret for dit barn eller andre børn i lokalområdet. 

Hvis dit barn er ved at blive rodet ind i kriminalitet eller misbrug. 

Hvis du som forældre har brug for redskaber til grænsesætning. 

I voksen-Ung relationer, i skolen, i hjemmet eller i fritiden.

  

 

 


Senest opdateret 24.11.2020 11:45 af VANB