Gå til sideindhold

SSP-Ungeteam

Teamet arbejder med forebyggende og trivselsfremmende tiltag for børn og unge, i hele Vesthimmerlands Kommune, i alderen 6-18 år.

Målgruppe:

 • Børn og unge med begyndende uhensigtsmæssig/risiko adfærd.
 • Børn og unge der mistrives. 

Hjælp og rådgivning:

 • Hvis du er bekymret for dit barn eller andre børn i lokalområdet. 
 • Hvis dit barn er ved at blive rodet ind i kriminalitet eller misbrug. 
 • Hvis du som forældre har brug for redskaber til grænsesætning. 
 • I voksen-Ung relationer, i skolen, i hjemmet eller i fritiden.

 Yderligere information og booking af alle SSP-Ungeteamets forebyggende indsatser kan læses i vores katalog. 

 

Teamets indsatsområder:

 • At man via SSP-Ungeteam netværket opfanger uhensigtsmæssig adfærd, så der iværksættes en tidlig
 • Igangsætter en tidlig indsats for kriminalitetstruede børn og unge, både gruppe og individorienteret.
 • For SSP-samarbejdet, at opbygge, anvende og vedligeholde lokale netværk, der har kriminalpræventiv indvirkning på børn og unges
 • At skabe og støtte initiativer af generel forebyggende karakter, gennem information, oplysning, undervisning og kursusvirksomhed for alle børn og
 • At forældre har mulighed for hurtigt at få råd og vejledning, når de bliver opmærksomme på barnets

Du kan bruge Ungeteamet til:

 • Hvis du er bekymret for dit barn eller andre børn i lokalområdet.
 • Hvis du har mistanke om, at dit barn er ved at blive rodet ind i kriminalitet eller
 • Konfliktmægling i enkelt- og gruppesager - eks. i skolen, i hjemmet og i
 • At indgå i et kortvarigt socialpædagogisk forløb med børn/unge og deres familier, så snart der er mistanke om mistrivsel eller begyndende "problemadfærd”


Senest opdateret 29.01.2021 11:11 af VANB