SSP-Ungeteam

 
 

 

Uge:

Kontakt:

27

Stefanie Thijssen – 30843701 – sts@vesthimmerland.dk

Vehid Poskovic – 29688012 – vep@vesthimmerland.dk

Chris Thillemann – 40486286 – chth@vesthimmerland.dk

Tina Frost – 24660803 – tipe@vesthimmerland.dk

Hanne Henriksen – 29688011 -hhh@vesthimmerland.dk

Pia Klitgaard – 30711153 – pkli@vesthimmerland.dk

Rikke Torp – 30717368 – rilt@vesthimmerland.dk

28

Vehid Poskovic – 29688012 –

vep@vesthimmerland.dk

Tina Frost – 24660803 –

tipe@vesthimmerland.dk

Hanne Henriksen – 29688011 -

hhh@vesthimmerland.dk

Pia Klitgaard – 30711153 –

pkli@vesthimmerland.dk

29

Vehid Poskovic – 29688012 –

vep@vesthimmerland.dk

30

Ferie lukket– skriv gerne mail til

sts@vesthimmerland.dk

. Mailen svares mandag i uge 31.

31

Stefanie Thijssen – 30843701 –

sts@vesthimmerland.dk

32

Stefanie Thijssen – 30843701 –

sts@vesthimmerland.dk

Chris Thillemann – 40486286 –

chth@vesthimmerland.dk

Tina Frost – 24660803 –

tipe@vesthimmerland.dk

Hanne Henriksen – 29688011 -

hhh@vesthimmerland.dk

Pia Klitgaard – 30711153 –

pkli@vesthimmerland.dk

Rikke Torp – 30717368 –

rilt@vesthimmerland.dk

 

 

 

 

 

 

Teamet arbejder med forebyggende og trivselsfremmende tiltag for børn og unge, i hele Vesthimmerlands Kommune, i alderen 6-18 år.

Målgruppe:

Børn og unge med begyndende uhensigtsmæssig/risiko adfærd.

Børn og unge deer mistrives. 

Børn og unge der har svært ved at få dagen til at hænge sammen, svært ved at passe skolen, spise, sove, lave lektier, passe et fritidsjob, dyrke sunde venskaber og netværk.

 

Teamets indsatsområde:

At arbejde med tidlig trivselsfremmende tiltag på børne og ungeområdet. 

Igangsætte en tidlig indsats for kriminalitetstruede unge, både gruppe og individorienteret. 

Igangsætte aktiviteter eller opstarte lokalt i kommunen, alt efter behov. 

Sikre oplysning og undervisning i klasserne. 

For SSP-samarbejdet, at opbygge, anvende og vedligeholde lokale netværk, der har kriminalpræventiv indvirkning på børn og unges dagligdag.

  

Du kan bruge Ungeteamet til:

Trivselstiltag i skolen. 

Konfliktmægling i enkelt og gruppe sager - eks. i skolen, i hjemmet og i fritiden. 

At indgå i et socialpædagogisk forløb med børn/unge og dets familier, så snart der er mistanke om mistrivsel eller begyndende "problem adfærd"

  

Hjælp og rådgivning:

Hvis du er bekymret for dit barn eller andre børn i lokalområdet. 

Hvis dit barn er ved at blive rodet ind i kriminalitet eller misbrug. 

Hvis du som forældre har brug for redskaber til grænsesætning. 

I voksen-Ung relationer, i skolen, i hjemmet eller i fritiden.

  

Læs mere om vores tilbud i nedenstående katalog og foldere

 

www.børnegruppen.dk

 

 
 
 
 


Senest opdateret 03.07.2020 12:58 af MBP