Gå til sideindhold

Ungevejledning

Ungevejledning

Ungevejledning - et tilbud til alle unge mellem 16 og til og med 24 år

Hvis du er mellem 16 og op til og med 24 år og ikke har afsluttet, eller ikke er i gang med en uddannelse vil du blive kontaktet én til to gange om året af en UU-vejleder, som tilbyder dig vejledning om uddannelse.

Du er også velkommen til selv at ringe og lave en aftale.

Hvis du er under 18 år, har du en pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet.

 

Hvis du er over 18 år, kan vejledningen gives anonymt.

 

Du kan f.eks. bruge ungevejledningen, hvis du:

 • Er færdig med folkeskolen og ikke er i gang med en ungdomsuddannelse
 • Lige er flyttet til området
 • Er arbejdsløs
 • Er i tvivl, om du har valgt den rigtige ungdomsuddannelse
 • Har brug for vejledning om uddannelses- og jobmuligheder
 • Har brug for en snak om praktiske problemer vedrørende din uddannelse
 • Gerne vil starte på FGU

UU-vejlederen samarbejder med de lokale uddannelsesinstitutioner og det lokale erhvervsliv m.fl.

 

Hvis du er under 18 år, kan du kontakte:

Lars Jørgensen

Mobil nr.: 3060 4075

Mail: lajr@vesthimmerland.dk 

 

Tina-Pia Nova Drachmann

Mobil nr.: 2364 7719

Mail: tdra@vesthimmerland.dk 

 

Hvis du er 18 år og derover, kan du kontakte:

Per Esbensen

Mobil nr.: 2968 8069

Mail: pre@vesthimmerland.dk 

 

Bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet kan ses

her

FGU

FGU - er en forberedende grunduddannelse for unge op til 25 år, som ikke er klar til at påbegynde en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller job.

 

Formålet med FGU er at hjælpe unge videre mod afklaring, samt at give færdigheder og motivation til at kunne starte på en uddannelse eller komme i beskæftigelse. Man kan maksimalt gå på uddannelsen i 2 år, og man kan vælge mellem 3 forskellige spor:

 • Almen Grunduddannelse (AGU)
 • Produktionsgrunduddannelse (PGU)
 • Erhvervsgrunduddannelserne (EGU)

Uddannelsens indhold

FGU består af skole- og praktikforløb:

 • Værkstedsundervisning, hvor teori og praksis kombineres
 • Kompetencegivende undervisning både i værksted og boglige fag
 • Arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære
 • Erhvervstræning i virksomhed

AGU Himmerland

Undervisning i almene fag tilrettelagt på en praksisrettet måde.

Der vil være undervisning i fag som dansk, matematik, engelsk, naturvidenskab mv.  

 

 

PGU Himmerland

PGU er værkstedsundervisning. På Aars-afdelingen har de følgende faglige temaer:

 • Kommunikation, it og medier
 • Mad og ernæring
 • Kunst, kultur og turisme
 • Byg, bolig og anlæg
 • Motor og mekanik
 • Basis

EGU Himmerland

EGU er en erhvervsgrunduddannelse, som primært foregår i en virksomhed. Dog indeholder uddannelsen op til 1/3 teoretisk undervisning.  

Varighed

Op til 2 år.

Optagelse

For at starte på FGU, skal man kontakte en UU-vejleder i den kommune, hvor man bor. UU-vejlederen vurderer, om den unge er i målgruppen, og der udarbejdes en uddannelsesplan, samt en målgruppevurdering.

 

 

Økonomi

Når du går på FGU får du skoleydelse. 

Hvis du er under 18 år, kan du kontakte: 
 

UU-vejleder Lars Jørgensen

Mobil nr.: 3060 4075

Mail: lajr@vesthimmerland.dk 

 

UU-vejleder Tina-Pia Nova Drachmann

Mobil nr.: 2364 7719

Mail: tdra@vesthimmerland.dk  

 

Hvis du er fyldt 18 år, kan du kontakte:


UU-vejleder Per Esbensen

Mobil nr.: 2968 8069

Mail: pre@vesthimmerland.dk 

 

Bekendtgørelse af lov om FGU - se her

Bekendtgørelse om FGU - se her

Erhvervsuddannelser

Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse:


Grundforløbets 1. del, der varer 20 uger (½ skoleår): 

 • Omsorg, sundhed og pædagogik
 • Kontor, handel og forretningsservice
 • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
 • Teknologi, byggeri og transport

 

Hvis du ikke kommer direkte fra 0. eller 10. klasse: 


Grundforløbets 2. del, der varer 20 uger (½ skoleår):

 

 

EUD og EUX

HEG - Himmerlands Erhvervs og Gymnasieuddannelser

Østre Boulevard 10

9600 Aars

Tlf. 96 98 10 00

www.heguddannelser.dk 

 

Nordjyllands Landbrugsskole - Lundbæk

Halkærvej 3

9240 Nibe

Tlf. 98 35 18 00

www.njylls.dk 

 

SOSU Nord

På Sporet 8A

9000 Aalborg

Tlf. 72 21 81 00

www.sosunord.dk 

 

Tech College Aalborg

Øster Uttrup Vej 1

9000 Aalborg

Tlf. 72 50 10 00

www.techcollege.dk 

 

Mercantec Viborg

H.C. Andersens Vej 9

8800 Viborg

Tlf. 89 50 33 00

www.mercantec.dk 

 

Skive College

Arvikavej 2B

7800 Skive

Tlf. 99 14 14 14

www.skivecollege.dk 

 

SOSU STV

Reberbanen 11

8800 Viborg

Tlf. 89 12 44 00

www.sosu-stv.dk 

Gymnasier og HF

Handelsgymnasier (HHX) og Tekniske Gymnasier (HTX)

 

HEG - Himmerlands Erhvervs og Gymnasieuddannelser

Østre Boulevard 10

9600 Aars

Tlf. 96 98 10 00

www.esaars.dk 

 

Tradium

Kirketoften 7

9500 Hobro

Tlf. 96 57 02 60

www.tradium.dk 

 

Aalborg Tekniske Gymnasium

Øster Uttrupvej 5 og C.A. Olesens Gade 4

9000 Aalborg

Tlf. 72 50 58 00

www.aatg.dk 

 

Gymnasier og HF:

 

Vesthimmerlands Gymnasium

Jyllandsgade 52

9600 Aars 

Tlf. 98 62 25 77

www.vhim-gym.dk 

 

Mariagerfjord Gymnasium og HF-kursus

Amerikavej 5

9500 Hobro

Tlf. 98 52 08 55

www.mariagerfjord-gym.dk 

 

Støvring Gymnasium

Mastrupvej 77

9530 Støvring

Tlf. 98 37 35 11

www.sgy.dk 

 

Aalborghus Gymnasium
Sohngårdsholmvej 60

9000 Aalborg

Tlf. 96 31 66 00

www.aalborghus.dk 

 

Hasseris Gymnasium

Hasserisvej 300 

9000 Aalborg

Tlf. 96 32 71 10

www.hasseris-gym.dk 

 

Aalborg Katedralskole

Sct. Jørgens Gade 5

9000 Aalborg

Tlf. 96 31 37 70

www.aalkat-gym.dk 

 

Aalborg City Gymnasium

På Sporet 4

9000 Aalborg

Tlf. 96 31 22 22

www.aalborgcitygymnasium.dk 

 

Fjerritslev Gymnasium

Skovbrynet 9

96909 Fjerritslev

Tlf. 96 50 51 00

www.fjerritslev-gym.dk 

Øvrige uddannelser

VUC Nordjylland

Jyllandsgade 50B

9600 Aars

Tlf. 99 30 07 60

www.vucnordjylland.dk 

 

AMU Nordjylland

Sofievej 61

9000 Aalborg

Tlf. 96 33 21 11

www.amunordjylland.dk

 

TAMU Vitskøll Kloster

Viborgvej 475

9681 Ranum 

Tlf. 96 66 36 36

www.tamu.dk 

FGU

https://www.ug.dk/uddannelser/andreungdomsuddannelser/forberedende-grunduddannelse-fgu

 

FGU Himmerland

Døstrupvej 1

9500 Hobro

Tlf. 98 52 40 66

www.fguhimmerland.dk 

post@fguhimmerland.dk 

 

FGU Himmerland, Aars afdeling

Ø. Boulevard 10

9600 Aars

Tlf. 98 63 85 12

www.fguhimmerland.dk 

post@fguhimmerland.dk 

 

FGU Himmerland, Rebild afdeling

Møllegårdsvej 7

9530 Støvring

Tlf. 98 37 28 33

www.fguhimmerland.dk 

post@fguhimmerland.dk Senest opdateret 27.04.2023 13:41 af ALJ