Gå til sideindhold

Privatlivspolitik

UNGvesthimmerlands dataansvar

Privatlivspolitik

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.  

Kontaktoplysninger på de dataansvarlige

UNGvesthimmerland er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Kontaktoplysninger:

/ Afdeling

UU

Ungdomsskolen

10. KlasseCenter

Kontaktperson

Erik Krogh Pedersen

Morten Birk Petersen

Anne Marie Christensen

Adresse

Jyllandsgade 37, 9600 Aars

Jyllandsgade 37, 9600 Aars

Østre Boulevard 10, 9600 Aars

CVR

29189471

29189471

29189471

P-nummer

1018213008

1003387362

1014731551

Telefonnr.

9966 7542

9966 9255

9966 8787

Mail

Uucenter @vesthimmerland.dk

Ungdomsskolen @vesthimmerland.dk

10klassecenteret

@vesthimmerland.dk

 Website: www.ungvesthimmerland.dk 

Vesthimmerlands kommunes databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på dpo@vesthimmerland.dk 
 

Her indsamler vi oplysninger fra:
Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder i form af de lukkede (sikrede) tilmeldingssystemer, elevdataser og ESDH programmer som vi anvender.

Behandling af personoplysninger

Alle oplysninger opbevares aflåst eller i sikrede sytemer og databaser.  

 

Formål med behandling af dine personoplysninger:

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. Lovlige grunde til behandling er særligt: UNGvesthimmerlands berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen). At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig

Behandling efter lovkrav

Behandling med samtykke

 

Ungdomsskolen: Oplysninger på dig om særlige hensyn, (relevante sygdomme, medicin, personlige eller sociale hensyn), som har betydning for turen/aktiviteten, indhentes til specifikke formål og gemmes i underskrevne papirdokumenter og på kommunens server, indtil aktiviteten er gennemført. Papirlister medbringes på turen/aktiviteten i sikret tilstand af medarbejderne (personlig opbevaring eller i aflåst rum) og makuleres når turen/aktiviteten/indsatsen er gennemført.

Oplysninger som opbevares på serveren, slettes når turen/aktiviteten/sagen er gennemført.

Når du tilmelder dig en tur, en aktivitet eller ungdomsklubben, giver du og dine forældre (værge), ved din tilmelding tilladelse til, at Ungdomsskolens medarbejdere må fotografere og filme dig i aktivitet. Du giver desuden ved tilmeldingen tilladelse til, at billederne og videoerne må anvendes til i reklameøjemed for Ungdomsskolen på UNGvesthimmerlands hjemmeside, i trykte kataloger, reklamebannere og lign. samt på Ungdomsskolens åbne Facebooksider**, Instagram, Youtube og Snapchat.

Såfremt du IKKE ønsker at medvirke på billeder og videoer, kan du give et afslag på dette ved skriftlig eller telefonisk henvendelse til Ungdomsskolens kontor.

** Facebook anvendes til åben kommunikation uden brug af chatfunktionen.

 

UU anvender oplysninger om dig, med formål gældende for Vejledningsloven og LAB loven (mentorforløb). Dette omhandler vurdering af uddannelsesparathed, valg af uddannelse og evt. særlige hensyn i forbindelse hermed, praktikforløb, introforløb, brobygning og mentorforløb.

 

10. klasseCenteret anvender oplysninger om dig med formål gældende for Folkeskoleloven. Dette omhandler faglig udvikling (karakterer), social og personlig udvikling, læringsmål og evaluering af disse samt din trivsel på skolen og i klassen.

 

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af ungdomsklubben, deltager i en aktivitet, eller som lønnet medarbejder:

Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om.

Oplysninger om særlige hensyn, slettes når turen, aktiviteten, undervisningen eller indsatsen er slut.

Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav.

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel deltagere som medarbejdere  til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

Retten til indsigt i egne personoplysninger

Retten til berigtigelse

Retten til sletning

Retten til begrænsning af behandling

Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik, vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. 

 Senest opdateret 05.10.2020 13:58 af