Gå til sideindhold

UU som første samtale

Første samtale - sådan foregår det:

Alle unge mellem 18-30 år, der søger offentlig forsørgelse, skal have en samtale med en UU-vejleder, før en eventuel samtale med en rådgiver på Jobcenteret.

 

Når du bliver 18 år, og ikke har anden forsørgelse (f.eks. SU, skoleydelse eller elevløn), har du mulighed for at søge offentlig forsørgelse hos din bopælskommune. Er du under 30 år, kaldes dette uddannelseshjælp.

 

Læs mere om uddannelseshjælp på Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside - 

her: 

https://www.vesthimmerland.dk/borger/voksen/job-og-ledighed/kontanthjaelp/er-du-under-30-aar-og-har-du-ikke-en-uddannelse/ 

Når du søger uddannelseshjælp, foregår det således:

1: Du møder op på rådhuset, hvor du booker en tid i velkomststanderen.

 

Her får du en tid til din første samtale hos UU.

 

2: Du møder op hos UU på Vølundsvej 10 (pr. 17. januar 2010 er det på Jyllandsgade 37  1. sal) i Aars til den aftalte tid. Du er velkommen til at tage en bisidder med. Her henvender du dig i receptionen.

3: I samtalen med UU-vejlederen vil vi snakke om dine muligheder for at komme i uddannelse - enten med det samme eller på kort eller længere sigt. Vi vil også vejlede dig om mulighederne for at starte på et uddannelsesforberedende  forløb, og få en snak om de eventuelle udfordringer, der kunne være i forhold til uddannelse, samt dine støttemuligheder. I forbindelse med samtalen vil vi sammen lave en uddannelsesplan, som beskriver planen for din uddannelse på sigt. 

 

Hvis du ikke skal i uddannelse med det samme, foregår det videre forløb således:

1: UU-vejlederen sender uddannelsesplanen videre til Jobcenteret, som overtager din sag derfra. 

 

2: Du bliver tilmeldt til Jobcafé på CKA i Hornum, der finder sted torsdage kl. 10-14. 

 

3: Du bliver efterfølgende kontaktet af Jobcenteret via E-boks, hvor du får en tid til næste samtale med din jobcenterrådgiver. 

 

Hvis du skal i uddannelse efter din samtale med UU, tilmelder du dig selv den valgte uddannelse, eller får din UU-vejleder til at hjælpe dig videre. Skal du i gang med en uddannelse, der kræver en særlig målgruppevurdering for at komme ind (f.eks. FGU), får du en ny tid til en samtale. Du kan altid henvende dig til UU for at få lavet en målgruppevurdering.

 

Samtalen med UU-vejlederen har fokus på vejledning om dine uddannelsesmuligheder. UU har ingen myndighed i forhold til dine forpligtelser som uddannelsessøgende. Søger du information omkring din uddannelsesydelse, skal du henvende dig til din jobcenterrådgiver. Jobcenterets kontaktinformationer finder du 

her: 

https://www.vesthimmerland.dk/kommunen/kontakt-og-aabningstider/jobcentret/ 

 

 

 Senest opdateret 02.12.2019 15:12 af ALJ