Elevfravær

 

Som udgangspunkt har skolen en 0% fraværs politik. 

 

Opfølgning på fravær:

Ved 10% indkaldes eleven til samtale med kontaktlæreren.

Ved 15% indkaldes eleven til samtale med kontaktlæreren og inklusionsvejleder.

Ved 20% indkaldes eleven til samtale med skolelederen og forældre.

 

Hver fredag aften får forældrene tilsendt en mail hvori man kan se elevens fravær i ugens løb. Har man kommentarer eller spørgsmål hertil er man meget velkommen til at kontakte skolens kontor på 9966 8787.

 

Ved mangel af fremmøde vil der automatisk blive fremsendt en sms til forældrene og eleven.

 

Ved sygdom eller fravær melder forældrene det selv via https://10klvhk.eprotokol.dk

Hvis fravær kun drejer sig om en enkelt eller to timer så bedes I kontakte kontoret på 9966 8787

 Senest opdateret 14.11.2019 15:09 af MLS