Gå til sideindhold

Info om UU

UU Vesthimmerland er et vejledningscenter for alle unge mellem

12 og 29 år, som bor i Vesthimmerlands Kommune.

Elever i grundskolen vejledes på den enkelte skole og i tilknytning til undervisningen.

Vejledningen tilrettelægges i et samarbejde mellem UU Vesthimmerlands vejledere, skolen, eleven og elevens forældre.

 

Formålet med vejledningen til grundskolens elever

Vejledningen skal: 

 • Kvalificere eleverne til selvstændigt at træffe valg om ungdomsuddannelse og erhverv
 • Bidrage til, at eleverne får kendskab til egne kompetencer og potentialer i forhold til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet 
 • Bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet 
 • Bidrage til, at eleverne selv kan søge og anvende informationer om uddannelses- og jobmuligheder 

Tilrettelæggelse af vejledning og uddannelsesplanlægning

Vejledningen afpasses efter den enkelte elevs behov og ønsker.

Alle elever modtager vejledning efter gældende lov, men vejledningen målrettes elever med særligt behov for vejledning.

Vejledningen gives til elever i grundskolens 6.-10. klasse.

Vejledningen bygger på de kundskaber og færdigheder, som eleverne har tilegnet sig i grundskolens obligatoriske emne Uddannelse- og jobundervisning fra 1.-10. klasse.

Fra 8. klasse samarbejder skole og UU om de elever, som har brug for individuel vejledning.

 

UU Vesthimmerland tilbyder elever i friskoler, samt interne skoler i kommunen vejledning. Dette gøres ved at kontakte UU Vesthimmerland. 

Vejledningen omfatter blandt andet:

 • En uddannelsesplan - alle elever skal udarbejde en uddannelsesplan, der påbegyndes i 8. klasse med angivelses af videre skole- og uddannelsesønsker.
 • Individuelle og/eller kollektive samtaler,  efter den enkeltes behov.
 • Brobygningskurser i 9. og 10 klasse
 • Introduktionskurser for elever i 8. klasse af 1 uges varighed
 • Informationsmøder for elever og forældre i 7. klasse med oplysning om vejledningen og vejledningssystemet
 • Praktikforløb mv. tilrettelagt efter den enkeltes behov

Ungevejledning - et tilbud til alle unge mellem 16 og 25 år

Alle unge, som er under 25 år og ikke har afsluttet eller er i gang med en ungdomsuddannelse, vil blive kontakte én til to gange om året af en vejleder, som vil tilbyde dig vejledning om uddannelse.Hvis du er over 18 år kan vejledningen gives anonymt.

Ungdomsvejledningen kan bruges, hvis man:

 • Er færdig med folkeskolen og ikke er i gang med en ungdomsuddannelse
 • Er flyttet til området
 • Er arbejdsløs
 • Er i tvivl, om du har valgt den rigtige ungdomsuddannelse
 • Har brug for vejledning om uddannelses- og jobmuligheder
 • Har brug for en snak om praktiske problemer vedrørende uddannelse
 • Vil starte på produktionsskole

Vejledning af unge med særlige behov - STU

Alle unge med særlige behov, der ikke er i stand til at påbegynde eller fuldføre en ordinær ungdomsuddannelse har krav på en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse.

UU Vesthimmerland vurderer og indstiller unge der har afsluttet grundskolen og ikke er fyldt 25 år til denne uddannelse.

Den endelige afgørelse, visitationen, ligger hos de kommunale myndigheder.

Henvendelse vedrørende STU skal ske til vejleder/koordinator Jette Valsted.Senest opdateret 07.08.2020 10:18 af ALJ