Info om UU

 

UU Vesthimmerland er et vejledningscenter for alle unge mellem

12 og 29 år, som bor i Vesthimmerlands Kommune.

Elever i folkeskolen vejledes på den enkelte skole og i tilknytning til undervisningen.

Vejledningen tilrettelægges i et samarbejde mellem UU Vesthimmerlands vejledere, skolen, eleven og elevens forældre.

 

 
Formålet med vejledningen til folkeskolens elever

Vejledningen skal: 

 • Kvalificere eleverne til selvstændigt at træffe valg om ungdomsuddannelse og erhverv
 • Bidrage til, at eleverne får kendskab til egne kompetencer og potentialer i forhold til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet 
 • Bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet 
 • Bidrage til, at eleverne selv kan søge og anvende informationer om uddannelses- og jobmuligheder 

 

 
Tilrettelæggelse af vejledning og uddannelsesplanlægning

Vejledningen afpasses efter den enkelte elevs behov og ønsker.

Alle elever modtager vejledning efter gældende lov, men vejledningen målrettes elever med særligt behov for vejledning.

Fra 6. klasse er skole og vejleder på disse elever, og der samarbejdes om en sætlig tilrettelagt vejledning til disse elever der er i fare for ikke at påbegynde eller fuldføre en ungdomsuddannelse.

Vejledningen bygger på de kundskaber og færdigheder, som eleverne har tilegnet sig i folkeskolens obligatoriske emne Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering fra 1.-10. klasse.

Vejledningen gives til elever i folkeskolens 6.-10. klasse.

UU Center Himmerland tilbyder de frie grundskoler samt interne skoler i området vejledning til leverne fra 6. - 10. klasse

 

Vejledningen omfatter

Uddannelsesbog - alle elever skal udarbejde uddannelsesbog, begyndende i 6. klasse. Uddannelsesbogen ender ud i uddannelsesplanen der påbegyndes i 8. klasse med angivelses af videre skole- og uddannelsesønsker.

Individuelle og/eller kollektive samtaler,  efter den enkeltes behov

Brobygningskurser i 9. og 10 klasse, Introduktionskurser for elever i 8. klasse af 1 uges varighed, informationsmøder for elever og forældre i 7. klasse med oplysning om vejledningen og vejledningssystemet, praktikforløb mv. tilrettelagt efter den enkeltes behov

Vejledning om valg af ungdomsuddannelser, begyndende i 8. klasse

Uddannelsesplan- alle elever skal udarbejde en uddannelsesplan i 8., 9. og  10. klasse

 

Ungdomsvejledning - et tilbud til alle unge mellem 16 og 25 år

Alle unge, som er under 25 år og ikke har afsluttet eller er i gang med en ungdomsuddannelse, vil blive kontakte én til to gange om året af en vejleder, som vil tilbyde dig vejledning om uddannelse.Hvis du er over 18 år kan vejledningen gives anonymt.

Ungdomsvejledningen kan bruges, hvis man:

Er færdig med folkeskolen og ikke er i gang med en ungdomsuddannelse

Er flyttet til området

Er arbejdsløs

Er i tvivl, om du har valgt den rigtige ungdomsuddannelse

Har brug for vejledning om uddannelses- og jobmuligheder

Har brug for en snak om praktiske problemer vedrørende uddannelse

Vil starte på produktionsskole

 

Vejledning af unge med særlige behov - STU

Alle unge med særlige behov, der ikke er i stand til at påbegynde eller fuldføre en ordinær ungdomsuddannelse har krav på en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse.

UU Vesthimmerland vurderer og indstiller unge der har afsluttet grundskolen og ikke er fyldt 25 år til denne uddannelse.

Den endelige afgørelse, visitationen, ligger hos de kommunale myndigheder.

Henvendelse vedrørende STU skal ske til vejleder/koordinator Jette Valsted.

 

 
Ungevejledning - et tilbud til alle unge mellem 16 og 25 år

Alle unge, som er under 25 år og ikke har afsluttet eller er i gang med en ungdomsuddannelse, vil blive kontakte én til to gange om året af en vejleder, som vil tilbyde dig vejledning om uddannelse.Hvis du er over 18 år kan vejledningen gives anonymt.

Ungdomsvejledningen kan bruges, hvis man:

 • Er færdig med folkeskolen og ikke er i gang med en ungdomsuddannelse
 • Er flyttet til området
 • Er arbejdsløs
 • Er i tvivl, om du har valgt den rigtige ungdomsuddannelse
 • Har brug for vejledning om uddannelses- og jobmuligheder
 • Har brug for en snak om praktiske problemer vedrørende uddannelse
 • Vil starte på produktionsskole

 

 

 

 
Vejledning af unge med særlige behov - STU

Alle unge med særlige behov, der ikke er i stand til at påbegynde eller fuldføre en ordinær ungdomsuddannelse har krav på en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse.

UU Vesthimmerland vurderer og indstiller unge der har afsluttet grundskolen og ikke er fyldt 25 år til denne uddannelse.

Den endelige afgørelse, visitationen, ligger hos de kommunale myndigheder.

Henvendelse vedrørende STU skal ske til vejleder/koordinator Jette Valsted.

 
Erik
Ledelse og administration

Erik Krogh Pedersen

leder

Vølundsvej 10

9600 Aars

Tlf. 9966 7554 eller 2191 5010

Mail: ekp@vesthimmerland.dk 

 
Anette
Ledelse og administration

Anette Langdahl Jensen

Sekretær

Vølundsvej 10

9600 Aars

Tlf. 9966 7542 eller 2968 8026

Mail: agj@vesthimmerland.dk 

Træffes dagligt mellem kl. 8.30-15.00 - fredag fra kl. 8.30-12.30 

 
Visioner og mål for UU Vesthimmerland

Overordnet vision for UU Vesthimmerland: 

 • Efter endt folkeskole skal alle unge i området fortsætte i uddannelse eller beskæftigelse til gavn for såvel den enkelte som samfundet. 
 • Alle børn og unge i området skal være velinformerede om uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder
 • Vejledningen skal have høj kvalitet, og venteret er synligt for de vejledningssøgende
 • Etablering af gode og konstruktive samarbejdsrelationer til alle relevante aktører og institutioner i de syv deltagende kommuner - skoler, forvaltninger, CPP, SSP Ungeteam, Jobcenter, uddannelsesinstitutioner, det private erhvervsliv m.fl. - således at UU Vesthimmerland bliver en naturlig samarbejdspartner i forhold til de unges uddannelse og erhverv
 • Være innovativ og nytænkende
 • Have fokus på unge med særlige behov og unge der er marginaliseringstruede
 • Vejledningsindsatsen skal være ensartet og institutionsuafhængig
 • At finde sin egen virksomhedskultur og fremstå som en selvstændig enhed

Mål for UU Vesthimmerland:

 • Kvaliteten i vejledningen skal udvikles for forbedres løbende
 • Kvalitet og tilgængelighed i vejledningen skal være uafhængig af de vejledningssøgendes geogratiske placering - med synlig respekt for de lokale forskelligheder 
 • Vejledning gives efter behov - og målrettes i højere grad mod unge med særlige behov
 • Der lægges vægt på tværfagligt og tværinstitutionelt samarbejde
 • Vejledningen skal i stigende grad baseres på virtuel vejledning
 • Vejledningen skal være let tilgængelig for de vejledningssøgende
 • Vejledning og udvikling af vejledningsfaglige værktøjer og meetoder goregår i et tæt samarbejde med de øvrige uu-centre i regionen 
 • Vejledning om arbejdsmarkedsforhold og erhvervsorientering, herunder iværksætteri og innovation skal have en mere central placering

UU Vesthimmerlands kerneopgave: 

UU understøtter de unges livsbaneudvikling og valgparathed, så de kan træffe reflekterede og kvalificerede valg på vejene mod at mestre eget liv. 

Gennem fokus på interne kompetencer udvikler vi vores vejledningsredskaber, så de styrker arbejdet med kerneopgaven. Dette opnås gennem ordentlighed, relationsdannelse og en helhedsorienteret tilgang til vejledning. 

 
Links

Skemaer til brug ved ansøgning om optagelse på ungdomsuddannelser www.optagelse.dk

Den nationale uddannelsesportal www.ug.dk

Studievalg Nordjylland www.studievalg.dk

Vedr. ledige jobs www.jobnet.dk

En hjemmeside for alle unge, der er lidt fremmede overfor arbejdsmarkedet www.brugforalleunge.dk

Gratis facilitet, som laver skrift til lyd www.adgangforalle.dk

EMU - Danmarks Undervisningsportal www.emu.dk

Hjælp til videregående uddannelser www.studentum.dk

E-vejledning www.ug.dk/evejledning

Guide til forældre https://www.ug.dk/6til10klasse/tilforaeldre/video-om-uddannelsesguiden-foraeldre

Brug af studievalgsportfolio - www.studieportfolio.dk

 
Folder fra læsevejlederne - her
 
Oplysningspligt

I forbindelse med din sag behandler UU Vesthimmerland forskellige personoplysninger om dig, herunder personfølsomme oplysninger. Oplysninger er registret i kommunens IT-systemer, som overholder reglerne for behandling af personoplysninger. 

 
Du kan læse mere omkring oplysningspligt her:


Senest opdateret 05.12.2019 10:07 af BLPE