Gå til sideindhold

Bestyrelsen

I henhold til lov om ungdomsskoler (produktionsskoler og daghøjskoler) § 8 stk. 5 udarbejder byrådet en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler om ungdomsskolebestyrelsens opgaver. Vedtægten skal tillige angive bestyrelsens sammensætning, jvf. samme lovs § 7 stk. 1 og 2.
Herefter fastsættes følgende VEDTÆGT for Vesthimmerlands kommunale Ungdomsskole.
I henhold til lov om ungdomsskoler (produktionsskoler og daghøjskoler) nedsætter Vesthimmerlands Kommune en ungdomsskolebestyrelse.

Medlemmer

Torben Nørgaard - Formand

Forældrerepræsentant

Niels Jensen - Næstformand

Forældrerepræsentant

Ole Petersen

Forældrerepræsentant

Vakant

Forældrerepræsentant - Ungdomsskolen

Grethe Lakmann Nielsen

Forældrerepræsentant

Karen Dalsgaard

medarbejderrepræsentant

Lars Qvist Brøner

medarbejderrepræsentant

Niels Kristian G. Nielsen

medarbejderrepræsentant

Pernille Jensen

Elevrepræsentant (10. KlasseCentret)

Mikkel Due

Eevrepræsentant (Ungerådet)

Magnus Tøttrup

Elevrepræsentant (Ungdomsskolen)

Dan Skovgaard

Repræsentant for erhvervslivet

Jakob Dyrman

Repræsentant for Byrådet

Knud Erik Segerstrøm

Repræsentant for ungdomsudd.

Carsten Poulsen

Repræsentant for ungdomsudd.Senest opdateret 25.11.2019 12:36 af MBP