Gå til sideindhold

Vejledning i grundskolen

7-10. klasse

UU Vesthimmerland vejleder alle elever, som er bosiddende eller går i skole i Vesthimmerlands Kommune - herunder også elever på privat- og friskoler.

Eleverne vejledes på den enkelte skole og i tilknytning til undervisningen. Vejledningen tilrettelægges i et samarbejde mellem UU Vesthimmerland, skolen, eleven og dennes forældre.

UU står for Ungdommens Uddannelsesvejledning og bygger på nedenstående lov og bekendtgørelser:

7. klasse

 • Kollektiv vejledning - mødet med en UU vejleder og vejledningsprocessen
 • Individuel- eller gruppe vejledning med alle elever - drømme og ideer om uddannelse og job

8. klasse

 • Kollektive vejledninger om bl.a. ug.dk, e-vejledning, det danske uddannelsessystem, UPV, Studievalgsportfolio, introkurser, muligheder for praktik
 • Individuel vejledning til alle elever (på privat- og friskoler, elever der ikke er vurderet parate til deres ønske)
 • Erhvervspraktik for alle i 8. klasse
 • Introkurser for alle i 8. klasse
 • Uddannelsesarrangement for alle + forældre
 • Parathedsvurdering efterår og forår
 • Særlig vejledningsindsats i samarbejde med skolen til de elever, der ikke er vurderet parate

9. klasse

 • Kollektive vejledninger om b.la. ug.dk, e-vejledning, livsbanevejledning, UPV, Studievalgsportfolio, optagelse.dk
 • Individuel vejledning til alle elever (på privat- og friskoler, elever der ikke er vurderet parate til deres ønske)
 • Tilbud om brobygning, praktik og militærpraktik
 • Parathedsvurdering efterår og forår
 • Særlig vejledningsindsats i samarbejde med skolen til de elever, der ikke er vurderet parate
 • Vejledning i rettidig ansøgning via optagelse.dk og eventuelt behov for optagelsesprøve
 • Eventuelt hjælp i overgangen til nyt

10. klasse

 • Kollektive vejledninger om b.la. ug.dk, e-vejledning, livsbanevejledning, UPV, studievalgsportfolio, optagelse.dk
 • Tilbud om individuel vejledning
 • Brobygning og tilbud om praktik og militærpraktik
 • Parathedsvurdering efterår og forår
 • Særlig vejledningsindsats i samarbejde med skolen til de elever, der ikke er vurderetparate
 • Vejledning i rettidig ansøgning via optagelse.dk og eventuelt behov for optagelsesprøve
 • Eventuelt hjælp i overgangen til nyt

Som elev i grundskolen eller forældre til en elev i 7. - 10. klasse følger her relevante links, der bruges i vejledningssammenhænge: 

UU Vesthimmerland bruger en samlet platform, hvor elevernes parathedsvurdering, deres intro- og brobygningstilmeldinger, deres praktiktilmeldinger og deres karakterer kan findes. 

Eleverne logger ind med deres unilogin og forældre logger ind med deres MitID.Senest opdateret 03.05.2023 13:37 af ALJ