Gå til sideindhold

Individindsatser

SSP/Ungeteam tilbyder en tidlig, individuel kriminalitets- og mistrivselsforebyggende indsats i forhold til børn og unge i alderen 6-18 år, der udviser risikoadfærd.

 

Indsatsen består blandt andet i råd og vejledning til børn, unge og deres familier samt samarbejdspartnere, herunder deltagelse i konsultativmøder på skolerne samt samtaler med unge og deres forældre.

Individorienterede indsatser retter sig mod enkeltpersoner, der har udvist uhensigtsmæssig adfærd. Det kan f. eks. være kriminel adfærd, fravær fra skolen, selvskadende eller anden trivselsmæssig problematik. SSP/Ungeteam har, særligt ved enkeltperson indsatser, stor fokus på det tværfaglige samarbejde bl.a. med skoler, familieafdeling, politi, CPP, ungerådgivning, misbrug m.m.

 

Indsatsernes formål er ikke at sætte fokus på den uønskede handling eller adfærd, men i højere grad handler det om, at forebygge ved at styrke de beskyttende faktorer og ressourcer i barnet/den unge og familien.

 

SSP/Ungeteam anvender det kommunale SBsys system til opbevaring af Indsatsplaner og andre notater i forbindelse med individorienteret indsatser. 

 

Samtykkeerklæring - SSP-UNGETEAM:

https://selvbetjening.egki.dk/820/820-11032110531195?language=da-DK&displaystyle=Flatly

 Senest opdateret 16.02.2022 11:35 af PLA