Gå til sideindhold

Børnegrupper

Børnegrupper

SSP/Ungeteam tilbyder tre forskellige børnegrupper - DrengeZone, PigeZone og Delebørn-Helebørn.

 

Drenge- og PigeZone

Henvender sig til børn, som har brug for positive sociale oplevelser. Det kan være børn som har oplevet at blive mobbet, der ofte i konflikt med jævnaldrene, føler sig ensomme eller mangler venskaber. Læs mere om DrengeZone her (LINK).  Læs mere om PigeZone her (LINK eller dok.).

 

Delebørn-Helebørn

Henvender sig til børn hvis forældre er skilt. Børnegruppen er et frirum, hvor der tales om det, der fylder i børnenes bevidsthed, efter forældrenes brud. Læs mere om Delebørn-Helebørn her (LINK eller dok.)

 

Fælles for alle vores børnegrupperne er, at de er baseret på samtalegrupper for i børn 4. – 6. klasse. Børnegrupperne består af ca. 8 jævnaldrende børn og 1-2 børnegruppeledere, der mødes en gang om ugen i 2-3 timer. Et børnegruppeforløb strækker sig over 6 -10 gange, afhængig af gruppen.

 

I arbejdet med børnegrupper sættes der fokus på:

  • At barnet oplever positiv kontakt med jævnaldrende
  • At barnet oplever et hyggeligt og trygt sted
  • At barnet øver sig, gennem aktivitet og leg, til at træffe valg 
  • At barnet får hjælp, til bedre at forstå sig selv og andre
  • At barnet får mange gode oplevelser


Senest opdateret 01.02.2021 09:44 af VANB