Gå til sideindhold

Visioner og mål

Overordnet vision for UU Vesthimmerland

Overordnet vision for UU Vesthimmerland: 

 • Efter endt folkeskole skal alle unge i området fortsætte i uddannelse eller beskæftigelse til gavn for såvel den enkelte som samfundet. 
 • Alle børn og unge i området skal være velinformerede om uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder
 • Vejledningen skal have høj kvalitet, og centeret er synligt for de vejledningssøgende
 • Etablering af gode og konstruktive samarbejdsrelationer til alle relevante aktører og institutioner i de syv deltagende kommuner - skoler, forvaltninger, CPP, SSP Ungeteam, Jobcenter, uddannelsesinstitutioner, det private erhvervsliv m.fl. - således at UU Vesthimmerland bliver en naturlig samarbejdspartner i forhold til de unges uddannelse og erhverv
 • Være innovativ og nytænkende
 • Have fokus på unge med særlige behov og unge der er marginaliseringstruede
 • Vejledningsindsatsen skal være ensartet og institutionsuafhængig

 

Mål for UU Vesthimmerland

Mål for UU Vesthimmerland:

 • Kvaliteten i vejledningen skal udvikles forbedres løbende
 • Kvalitet og tilgængelighed i vejledningen skal være uafhængig af de vejledningssøgendes geogratiske placering - med synlig respekt for de lokale forskelligheder 
 • Vejledning gives efter behov - og målrettes i højere grad mod unge med særlige behov
 • Der lægges vægt på tværfagligt og tværinstitutionelt samarbejde
 • Vejledningen skal i stigende grad baseres på virtuel vejledning
 • Vejledningen skal være let tilgængelig for de vejledningssøgende
 • Vejledning og udvikling af vejledningsfaglige værktøjer og metoder foregår i et tæt samarbejde med de øvrige uu-centre i regionen 
 • Vejledning om arbejdsmarkedsforhold og erhvervsorientering, herunder iværksætteri og innovation skal have en mere central placering

 

UU Vesthimmerlands kerneopgave

UU Vesthimmerlands kerneopgave: 

UU understøtter de unges livsbaneudvikling og valgparathed, så de kan træffe reflekterede og kvalificerede valg på vejene mod at mestre eget liv. 

Gennem fokus på interne kompetencer udvikler vi vores vejledningsredskaber, så de styrker arbejdet med kerneopgaven. Dette opnås gennem ordentlighed, relationsdannelse og en helhedsorienteret tilgang til vejledning. Senest opdateret 18.05.2021 13:38 af ALJ