Gå til sideindhold

Bestyrelsen

I henhold til lov om ungdomsskoler (produktionsskoler og daghøjskoler) § 8 stk. 5 udarbejder byrådet en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler om ungdomsskolebestyrelsens opgaver. Vedtægten skal tillige angive bestyrelsens sammensætning, jvf. samme lovs § 7 stk. 1 og 2.
Herefter fastsættes følgende VEDTÆGT for Vesthimmerlands kommunale Ungdomsskole.
I henhold til lov om ungdomsskoler (produktionsskoler og daghøjskoler) nedsætter Vesthimmerlands Kommune en ungdomsskolebestyrelse.

Medlemmer

Peter Gravlev Bertelsen

Formand

Sussie Jensen

Næstformand

Susanne Bøgh

Forældrerepræsentant

Louise Michelsen

Forældrerepræsentant 

Karen Dalsgaard

Medarbejderrepræsentant

Lars Qvist Brøner

Medarbejderrepræsentant

Niels Kristian G. Nielsen

Medarbejderrepræsentant

Mikkel Due

Elevrepræsentant - Ungerådet

David Kalonda

Elevrepræsentant

Magnus Tøttrup

Elevrepræsentant - Ungdomsskolen

Dan Skovgaard

Repræsentant for erhvervslivet

Jeppe Korreborg Pedersen

Repræsentant for Byrådet

Susanne Østergaard

Repræsentant for ungdomsudd.

Vakant

Repræsentant for ungdomsudd.

+9Senest opdateret 01.04.2022 12:44 af MBP