Gå til sideindhold

Skoletilbud

 

Vi kan supplere hinanden.

Vesthimmerlands Ungdomsskole og Vesthimmerlands grundskoler kan supplere hinandens kompetencer og rammer, i de fælles bestræbelser for, at alle unge trives og lærer så meget som muligt – at de får oplevelsen af at mestre eget liv og faglige udfordringer.

Ungdomsskolens undervisning for 7. - 9. klasse har til hensigt at supplere de eksisterende tilbud på skolerne. Tilbuddene kan tilpasses alderstrin, skolens behov og justeres i samarbejde med skolens ledelse og relevant personale.

Bliv inspireret og læs mere om vores tilbud om valgfag, lifeskills, døgnbrænder, camps, eksamenstræning, førstehjælp og sexualundervisning her på siden.

 

 

 

Valgfag: 30 timer / halvårs fag

Adventure

Målet med undervisningsforløbet er at opnå forskellige færdigheder indenfor friluftslivet. Alle aktiviteter foregår udendørs. I undervisningen kobles teori på praksis. Aktiviteterne foregår til lands, til vands og i luften og rummer blandt andet: mountainbike, klatring, rappelling, kano/kajak, GPS - orienteringsløb, adventurerace og sejlads.
Max 16 deltagere pr. hold. Pris: 450 kr. / time.

Kroppen i fokus

Dette undervisningsforløb retter sig mod dig som elev, der ønsker at rette fokus mod din egen krop. Gennem teori og træning styrkes forståelsen af kroppen. I undervisningen kommer du til at, stifte bekendtskab med de mest populære træningsformer du vil møde i fitness centre. Vi skal prøve kræfter med styrketræning, spinning, boksetræning, stepfit & crossfit. I forbindelse med disse, kobler vi teori og snakken om kost på for at få en bedre forståelse for sammenhængende mellem kost og træning.

 

Kroppen I fokus er et valgfag der giver dig mulighed for at opnå mere viden indenfor fitness, styrketræning samt kost igennem det teoretiske og praktiske. Med det rette engement vil du opleve højt humør og masser af sved på panden.
Max 20 deltagere pr. hold. Pris: 450 kr. / time.

Innovation

Her gives eleverne kompetencer i iværksætteri og bliver udfordret i forhold til kreative idéer og overvejelser. Eleverne vil lære forskellige værktøjer til at pitche og prototype deres produkter. Forskellige forretningsmodeller vil danne kernen i opbygningen af et fiktivt firma. 
Max 20 deltagere pr. hold. Pris: 450 kr. / time.

 
trappe
Lifeskills forløb.

Lifeskills for 7. - 10. årgang

Lifeskills er udviklet til at løfte elevernes personlige og sociale kompetencer. Med Lifeskills styrkes klassens trivsel og læringsfællesskab. Målet med Lifeskills er, at eleverne får brugbare redskaber, som de kan anvende i nuet og i fremtiden til at trives og lære. Undervisningen veksler mellem oplæg og praksisøvelser (samarbejde).

Læringsmodulerne kan gennemføres som et helt forløb, eller tilpasses den enkelte klasses behov og forudsætninger, såvel med indhold som med tid. Indholdet i modulerne er: 
Mit ståsted, Mine værdier, Følelser og behov, Kommunikation og kropsprog - inklusiv digital kommunikation "Dit liv på nettet", Feedback, Konflikthåndtering, Teamsamarbejde.

Pris: 250,- kr. / time. 

 

CAMP

I dette undervisningsforløb er det klassens/holdets udfordringer, der bestemmer indholdet. Indholdet kan målrette sig faglig læring, klassetrivsel eller begge dele. Der kan arbejdes med teambuilding og udfordring af egne grænser. Dette er muligheden for at afvikle valgfagstimer over få dage. Ungdomsskolen stiller undervisere m.m. til rådighed og planlægger sammen med skolens ansatte indholdet. Skolen afholder udgifter til eget bidrag (materialer, ansatte, lokaler).  

Tidligere camps har haft temaer som aktiv læring i fokus. Her udfordrede eleverne egne grænser på MTB og på svævebane. De fik styrket forståelsen af kostens indflydelse på læring i køkkenet sammen med en uddannet kostvejleder. Eleverne arbejdede med dokumentation af arbejdsprocesser og læringsfællesskaber i fagene dansk, matematik og biologi.

Pris: Skolen og Ungdomsskolen bidrager hver især med egne medarbejdere. Udover de primære undervisere, kan Ungdomsskolen tilbyde eksperter i specifikke aktiviteter som fx ernæring, klatring og andre fysiske aktiviteter, som kan kobles på faglig læring. Skolen betaler materialer og lejrudgifter.

 
døgnbrænder

Døgnbrænder

Døgnbrænderen er en undervisningsbegivenhed, som forløber igennem et helt døgn på skolen eller i omegnen. Døgnbrænderen er et døgn, hvor eleverne arbejder i forskellige værksteder, skolen og Ungdomsskolen har valgt at etablere i et samarbejde. Døgnbrænderen har følgende mål: Etablere et tættere socialt netværk i udskolingen / årgangen og lære nogle faglige redskaber, samt fordybe sig i et værksted. Mange værksteder vil i løbet af døgnet køre til aktiviteter udenfor skolen. Ungdomsskolen stiller minibusser til rådighed, således dette kan lade sig gøre.

Døgnet kan desuden byde på en bestemt historisk ramme, som kan være det gennemgående tema for aktiviteterne. Døgnbrænderen kan indeholde valgfagsaktiviteter hvis skolen ønsker det.

Pris: Skolen og Ungdomsskolen bidrager med egne medarbejdere. Skolen betaler materialer og eventuelle udgifter til entréer.

 
førstehjælp

Førstehjælp

Vesthimmerlands Ungdomsskole kan undervise i Folkeskolens Obligatoriske førstehjælp for 7. – 9. klasse. Undervisningen dækker de beskrevne fælles mål med bl.a. Hjerte-lunge redning. Udover  erfarne og dygtige undervisere, har vi det nødvendige udstyr. Vi skal blot bruge et klasselokale med projektor / skærm, samt 15 elever i 4 timer. Eleverne får udstedt førstehjælpsbevis gennem Dansk Folkehjælp. Beviset er gyldigt i et år.

Vi kan arrangere et mere alternativt oplevelsesbaseret forløb, på vej mod at nå fælles mål. 
Pris: 250 kr. / time

 
prøve

Eksamenstræning

Målet med dette undervisningstilbud er, at sikre elevernes maksimale udbytte af prøveperioden/læseferien. Mange lærere oplever, at eleverne i læseferien ikke udnytter forberedelsestiden og derved ikke præsterer godt til prøven. Dette undervisningsforløb retter sig mod de elever, der har brug for ”fastholdelse” i prøveperioden. Forløbet kan strække sig over hele prøveperioden. Undervisningen varetages af en uddannet lærer (med prøveerfaring), der laver undervisning og studiegrupper på skolen op til 3 timer dagligt. I løbet af undervisningen præsenteres eleverne for forskellige studieteknikker og værktøjer, der kan optimere studiemønstrene. Eleverne får mulighed for rollespil og feedback med udgangspunkt i prøvesituationen. Underviseren tilbyder deltagelse i et forældremøde før prøveperiodens begyndelse.

Bookingfrist: 03.03. ved forløb i foråret. Pris : 250,- pr. time

 
sexualister

Sexualundervisning - UNG TIL UNG

Vesthimmerlands Ungdomsskole tilbyder gratis undervisning i Folkeskolens Obligatoriske Sexualundervisning
for 7. – 9. klasse.

 Det bliver der snakket om: 
Kærester/forelskelse:  Hvordan finder man en kæreste? Hvad gør man, hvis ens kæreste har slået op? Hvordan bevarer man sine venner, når man har en kæreste?
Den første gang: Hvordan forbereder man sig på det første samleje? Er det så slemt, som der siges?
Prævention: Forevisning af de mest anvendte præventionsformer.
Kønssygdomme: Snak om de mest almindelige kønssygdomme.
Graviditet, abort, Overgreb, porno osv.

Er Paradise hotel og pornofilm idealet på kærlighed og sex? Vi mødes desværre mange unge med dette vrangbillede. UNG til UNG formidling er mere end formidling om viden, men debatterer og oplyser også om holdninger, følelser og flertalsmisforståelser.

Hvad er sexualisterne?
Sexualisterne er unge formidlere, som holder oplæg om seksualitet og debatterer seksualitet på godt og ondt i øjenhøjde med andre unge. Alle Sexualist-grupper har tilknyttet en kontaktperson, som følger de unge og giver dem sparring. Derudover afvikler Ungdomsringen løbende kurser for de unge Sexualister og deres kontaktpersoner.

Undervisere: Unge i alderen 15—21 år med uddannelse fra Ungdomsringen.

Undervisningen varer i 2 timer. Vi foreslår omlagt undervisning kl. 15—17, således vores undervisere har mulighed for at udføre undervisningen.

 

 

 

 Senest opdateret 02.10.2020 09:58 af