Gå til sideindhold

Mål for en elev

Mål for en elev i 10. KlasseCenter Vesthimmerland

 

”Eleverne oplever, at de betyder noget, når lærerne smiler”

 • At skabe en overgang mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne
 • At gøre eleven uddannelsesparat
 • At fastholde eleven i, at uddannelse er en fordel
 • At skabe grobund for uddannelse for livet
 • At skabe unge mennesker, som aktivt medskaber deres eget liv

 

Personlig udvikling

 • Den hele elev
 • Sociale kompetencer og relationer
 • Dannelse
 • At vide noget om verden omkring sig
 • At turde træde frem; at turde noget – at flytte sine grænser
 • God opførsel/at tale ordentligt til hinanden/være god ved andre.
 • At vise respekt for de fysiske omgivelser
 • At tage ansvar for sig selv og andre - fagligt såvel som socialt
 • At give redskaber til at mestre livet og verden

 

Faglighed

 • Udvikling i alle fag
 • Udvikling af faglige kompetencer gennem krop og bevægelse
 • Udvikling af faglige kompetencer gennem IT
 • Fokus på læring, færdigheder og forståelse
 • Studiekompetencer

 

Strukturer

 • Fravær
 • Lektieansvarlighed og opfølgning
 • Overskuelighed
 • Gennemskuelighed

 

Et godt billede af uddannelse

 • Det skal være godt at komme i skole/succeser i skolen – skoleglæde
 • Anti-mobbepolitik og trivsel
 • At skabe/udvikle realistiske drømme for eleven

 

Vigtige forudsætninger

 • Engagerede lærere, som vil noget med eleverne
 • At skabe en værdi i det, som vi laver
 • Ung til ung kontakt kan ofte noget andet end en lærer/elev-kontakten
 • Anerkendende pædagogik – positiv tilgang til eleverne: at blive set,
 • Hørt og anerkendt HVER dag
 • Dialogen/refleksionen
 • Involvering, ansvar og tillid

 Senest opdateret 19.11.2019 16:14 af MLS