Gå til sideindhold

Værdier

 

Faglighed og dannelse

  • 10. klasse skal være et fagligt udviklende tilbud til hver enkelt elev. Det er vigtigt, at alle elever udfordres på det niveau, som de er på. Udgangspunktet er, at alle elever forventes at gå til 10. klasseprøve til sommer i alle fag. Det er muligt at afslutte året til jul, men det er i hele pensum, hvilket betyder, at eleven selv skal læse det resterende pensum op.
  • En stor del af tilbuddet i 10. klasse er andre læringsaktiviteter, som også er en del af undervisningen. Det er disse tilbud, der gør hverdagen anderledes og udfordrende. Enhver dag skal være en god dag for alle elever. Det giver energi i et travlt ungdomsmiljø.
  • Derfor tilbydes eleverne undervisning i fagfagene, ture ud af huset, brobygning og i det hele taget anderledes arbejdsformer, holddeling, undervisningsdifferentiering og en stor grad af selvstændighed i såvel fagfag som brobygning.

 

Tryghed

  • 10. klasse skal være et godt sted at være for alle elever. Derfor er det en fælles opgave for lærere og elever at skabe et godt miljø på centeret, hvor alle får mulighed for at udvikle nye og bedre sider af sig selv.
  • 10. klasse har en mobbepolitik, hvor der tages hånd om mobning, for at give enhver elev de bedst mulige vilkår for udvikling. Mobbepolitikken bygger på gensidig respekt og hensyntagen til andre mennesker.

 

Ansvarlighed 

  • 10. klasse stiler imod et så højt fagligt niveau, som muligt. Derfor er det vigtigt, at alle elever tager opgaven alvorligt og arbejder målrettet på at udvikle sig. Det er også centralt, at alle elever føler sig taget alvorligt og lyttet til af såvel kammerater som lærere.
  • Vi betragter de unge mennesker, som næsten voksne, og med det følger et stort ansvar. Derfor skal eleverne selv tage et større ansvar, hvilket betyder, at de selv skal melde sig syge eksempelvis. Der gives fravær for arrangementer, såvel som der gøres for den faglige undervisning. Der følges tæt op på fravær for den enkelte elev.

 

 

 Senest opdateret 14.11.2019 16:22 af MLS