Gå til sideindhold

Nyttige links

Vesthimmerland kommune

 

Misbrugafdelingen i Vesthimmerland:

https://misbrugsafdelingen.vesthimmerland.dk/

 

Vi tilbyder rådgivning og behandlingsforløb, hvor unge kan få hjælp til at gøre noget ved deres forbrug af rusmidler.

 

Børne og Familieafdelingen:

https://www.vesthimmerland.dk/

Børne- og Familierådgivningen varetages primært myndighedsopgaver med udgangspunkt i Servicelovens bestemmelser om særlig støtte til børn, unge og deres familier, herunder også familier med handicappede og kronisk syge børn.

 

Rådgivningen varetager opgaver rettet mod børn/unge i alderen 0-18 år og deres forældre samt i særlige tilfælde unge i alderen 18-22 år, i form af efterværn.

 

Region Nordjylland:

 

Mental Sundhed:

https://www.Mindhelper.dk

 

Mindhelper er Danmarks største portal for unge om mental sundhed – og drives af landets 5 regioner i fællesskab. Alene det seneste år har mere end 1,2 millioner besøgt siden, og 9 ud 10 svarer, at indholdet er nyttigt for dem.

 

 

Alkohol

 

TUBA:

https://tuba.dk/afdelinger/aalborg/

TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere.

TUBA tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med alkoholmisbrug. Hjælpen er gratis, og alle ansatte og frivillige har tavshedspligt og er her for at hjælpe dig.

 

Barnets blå hus:

https://www.blaakors.dk/

Vi hjælper børn og unge, der vokser op i hjem med alkohol- og stofmisbrug. Vi hjælper unge og 

voksne ud af misbrug og hjemløshed og tilbage til livet. Vi hjælper dem, der kæmper med misbrug og deres familie. Vi hjælper fattige, ensomme og psykisk sårbare.

 

Vi tilbyder anerkendt og dokumenteret alkoholbehandling, behandling for hashmisbrug, behandling til mennesker med dobbeltdiagnoser og botilbud til hjemløse. Derudover driver vi væresteder for udsatte og ensomme, støttecentre for børn og familier fra hjem med misbrug, terapi til unge, telefonrådgivning og familienetværk.

 

 

Internettet

 

Cyberhus:

https://cyberhus.dk/

                                                                                                         

Cyberhus er dit klubhus på nettet. Du kan skrive til en voksen og få rådgivning i vores brevkasser og chat, dele dine tanker i ung-til-ung, lave billeder eller bare hænge ud. I Cyberhus kan du være dig selv og har du brug for en voksen, vil vi gerne lytte og prøve at hjælpe.

 

Medierådet:

https://www.medieraadet.dk/

 

Medierådet for Børn og Unge vurderer film og videoer for at beskytte børn og unge. Medierådet sætter så at sige samfundets officielle grænser for, hvad mindre børn bør se af levende billeder. Samtidig fungerer Medierådet som Videncenter for børn og unges brug af nye online teknologier. Formålet er, at informere om børn og unges brug af internet og nye teknologier samt at udruste forældre og lærere med brugbar viden herom.

 

 

 

Sikkerchat

 

Redbarnet:

https://redbarnet.dk/foraeldre/

                                                                                                                            

Sikkerchat.dk er en oplysningsside, der har til formål at klæde børn og unge på til at færdes trygt med net og mobil. Hjemmesiden er lavet af Det Kriminalpræventive Råd og Red Barnet. De to organisationer har siden 2001 samarbejdet om at forebygge, at børn og unge udsættes for mobning, trusler eller seksuelt grænseoverskridende oplevelser online.

 

 

 

Mobning

 

Fri for mobberi:

https://www.friformobberi.dk/

 

Fri for Mobberi er et forebyggende antimobbeprogram til 0-9-årige børn, fagfolk og forældre, som Mary Fonden og Red Barnet står bag.

Programmet består af pædagogiske materialer, der gør det konkret målrettet at styrke børnefællesskabet og forebygge mobning.

 

Forældrefidusen:

https://foraeldrefiduser.dk/

 

Forældrefiduser.dk er udviklet i et samarbejde mellem Det Kriminalpræventive Råd, TrygFonden og skole og forældre. Formålet er, at gøre det nemmere for forældrene i en klasse at arbejde aktivt for, at alle klassens børn er med i fællesskabet - også uden for skoletiden.

 

 

 

Stoffer/alkohol

 

Netstof:

https://netstof.dk/

 

Her får du fakta om forskellige stoffer. Hvad de består af, bivirkninger osv. Der er også debat. Få gratis anonym rådgivning om hash misbrug på SMS!! Det er gratis - og kan være en hjælp for dig, som vil gøre noget ved dit misbrug - men har svært at komme i gang. Den tidligere SMASH-hjemmeside er nu en del af Netstof.

 

Alkolinjen:

https://alkohologsamfund.dk/alkolinjen

 

Alkolinjen er en national telefonrådgivning, hvor du kan få støtte og hjælp til dit eller dine pårørendes alkoholproblem. Vores professionelle rådgiver vejleder dig om, hvad kan du gøre for at komme videre.

Du kan også få information om, hvor du eller dine pårørende kan få mere hjælp til positiv forandring.

 

 

 

Seksualitet

 

Sexlinjen:

https://www.sexlinien.dk/

 

Sexlinien for Unge er Danmarks ældste og største informations- og rådgivningsportal om sex, køn, prævention, følelser, seksualitet, kærlighed, seksuelle rettigheder, krop og sexsygdomme for unge mellem 12 og 25 år.

På Sexlinien for Unge kan du både finde nyttig viden om sex, prævention, sexsygdomme, krop og seksualitet. Og du kan læse andre unges historier og høre deres erfaringer. Og du kan se film om unge og sex. Og du kan dele dine egne historier, hvis du har lyst og tror at andre unge kan bruge dine erfaringer. På Sexlinien for Unge tilbyder vi også anonym rådgivning både via telefon og brevkasse om seksuelle spørgsmål og problemer.

Vi rådgiver om prævention, sexsygdomme, graviditet, rettigheder, nødprævention, abort, forelskelse, køn, seksuelle overgreb, den første gang, og meget, meget mere.

 

 

 

Vold

 

Børns vilkår:
https://bornsvilkar.dk/

 

Hvad er vold?

Man kan tale om fysisk, psykisk eller seksuel vold. Nogle gange vil der være tale om en kombination af de forskellige former for vold.

 

Fysisk vold:

Fysisk vold kan forekomme på mange forskellige måder: ved slag, lussinger, rusk, niv, spark, bid mm. Et enkelt slag i bleen er altså også vold.

 

Psykisk vold:
Psykisk vold kan antage mange former: Det kan være trusler om at afstraffe barnet fysisk, trusler om at blive spærret inde, nedværdigende behandling, at få at vide, at barnet ikke dur til noget.

Endelig kan psykisk vold være at overvære, at barnets forælder eller søskende udsættes for vold.

 

Seksuel vold:

Seksuel vold finder sted, når børn inddrages i voksnes seksuelle aktiviteter.

 

Børnetelefonen: 

https://bornetelefonen.dk/

 

BørneTelefonen er børnenes linje til rådgivning, trøst eller bare en voksen, der har tid til at lytte.

 

 

 

Sorg:

 

Det Nationale Sorgcenter:

https://sorgcenter.dk/

 

Målgruppen: Børn og unge under 28 år, hvis forældre eller søskende er alvorlige fysiske syge eller har mistet en forælder eller søskende efter alvorlig sygdom, selvmord eller ulykke inden for de seneste år.

 

Centret tilbyder telefonrådgivning til netværket omkring børnene og de unge i forhold til, hvordan man bedst kan støtte dem. Derudover rådgiver og uddanner Børn, Unge og Sorg fagfolk, der gennem deres arbejde, for eksempel i sundhedsvæsenet eller institutioner/skoler, kommer i kontakt med disse børn og unge. Det er gratis og alle medarbejder har tavshedspligt.

 

 

 

 Senest opdateret 21.04.2022 10:50 af PLA